歴代優勝者 - 大阪バドミントン協会

MATSU
SAENSOMBOONSUK Tanongsak
HIRATA Noriyasu
MATSUO Shizuka
LEE Cheol Ho
SHON Wan Ho
GOTO Ai
KIM Moon Hi
HIROBE Yoshiteru
KOMIYAMA Hajime
HASHIMOTO Hirokatsu
HIRATA Noriyasu
MATSUTOMO Misaki
TAKAHASHI Ayaka
MORI Kaori
WAKISAKA Aya
HSIEH
Hsin
CH EN
HIRATA Noriyasu
MATSUO Shizuka
HASHIMOTO Hirokatsu
HIRATA Noriyasu
HIROBE Yoshiteru
FUJII Mizuki
KAKIIWA Reika
MATSUTOMO Misaki
TAKAHASHI Ayaka
HAYAKAWA Kenichi
MATSUO Shizuka
HASHIMOTO Hirokatsu
FUJII Mizuki
KUROSE Takatoshi
WATANABE Tatsuya
MATSUTOMO Misaki
TAKAHASHI Ayaka
MIKI Yuriko
YONEMOTO Koharu
KAMURA Takeshi
YONEMOTO Koharu
KAWAGUCHI Keisuke
OGURA Shinobu
KAMURA Takeshi
PUTRA Agripinna Prima Rahmanto
WAKITA Yu
ETO Rie
FUKUMAN Naoko
YONAO Kurumi
WIDIANTO Riky
DILI Puspita Richi
KAMURA Takeshi
YONEMOTO Koharu
KUROSE Takatoshi
WAKITA Yu
ETO Rie
MIKI Yuriko
YONEMOTO Koharu