Chrześcijaństwo - Misje w Japonii

Ok. 9 000km
Japońska mapa świata przedstawia inny punkt widzenia
•Rozciągłość: ok. 3,5 tys. km z pn. wschodu na pd. zachód.
•Powierzchnia: 377,8 tys. km2.
•96% powierzchni J. zajmują 4 duże
wyspy: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku.
•Ok. 4000 mniejszych wysp,
spośród których największa Okinawa.
•Góry i wyżyny zajmują
87% powierzchni Japonii.
•Ludność: 127 mln. mieszk.
•Japonia jest położona w najbardziej
•Średnia długość życia
sejsmicznej i wulkanicznej strefie Ziemi.
ponad 80 lat
•Spośród 160 wulkanów japońskich
•Średnio 335 osób na km2
ponad 40 jest czynnych.
•1600 osób na km2 w strefie
•1915–75 zdarzyło się 40
tzw. Nippon Megalopolis;
katastrofalnych trzęsień ziemi.
Keihin do 4200 mieszk. na km2
• Shintoizm - 85% ludności Japonii
• Buddyzm - 70%
• Chrześcijaństwo - 1% (w tym Katolicy 0,4%).
• Nowe religie synkretyczne - 13%
HISTORIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W JAPONII
15.08.1549
Franciszek Ksawery ląduje w Kagoshima
15.11. 1551
1570
Franciszek jedzie do Indii, rok później umiera
24.06.1587
Toyotomi Hideyoshi wydaje edykt zabraniający chrześcijaństwo
5.02. 1597
1613
1614
10.09.1622
11.12. 1637
25.10.1858
26 chrześcijan ukrzyżowanych w Nagasaki
20-30tys. Chrześcijan w Japonii
220tys. Chrześcijan w Japonii (ok. 20 % z 12 mln. ludność.)
Zniszczenie wszystkich kościołów w Nagasaki i Kyoto
Męczeństwo 55 chrześcijan w Nagasaki
Początek Powstania Shimabara
Pozwolenie na budowę kościoła dla cudzoziemców
17.03.1865
Potomkowie chrześcijan spotykają o. Petitjean w kościele Oura w
Nagasaki.
24.01.1873
Zniesienie znaków zabraniających chrześcijaństwo
KATOLICY W JAPONII
Katolicy urodzeni w Japonii
445,240
Katolicy obcokrajowcy
406,974
W tym:
Brazylijczycy
192,999
Filipińczycy
95,156
Peruwiańczycy
38,687
Koreańczycy
34,345
Inni
45,787
KSIĘŻA
JAPOŃCZYCY OBCOKRAJOWCY
RAZEM
DZIECEZJALNI
498
19
517
ZAKONNI
447
730
1177
RAZEM
945
749
1694
5801
186
396
69
6197
255
ZAKONNICE
BRACIA
BISKUPI
25
WERBIŚCI W JAPONII
• 1907 r.
ROZPOCZĘCIE
MISJII W AKITA
• 1930 r.
– BUDOWA KLASZTORU
W TAJIMI
– ROZWÓJ SZKOŁ
W NAGOYA
• 1950+
– ROZWÓJ PARAFII
– BUDOWA NOWYCH
KOŚCIOŁÓW
Obecnie 110 Werbistów pracuje w 4 diecezjach
PARAFIE (19)
NIIGATA
8
TOKYO
1
NAGOYA
9
NAGASAKI
1
SZKOŁY (7)
NAGOYA
5
NAGASAKI
2
KLASZTOR W TAJIMI
多治見修道院
Pierwsze centrum Prowincji
Obecnie w Tajimi znajduje się:
PARAFIA
DOM REKOLEKCYJNY
NOWICJAT
WINNICA
CMENTARZ
SEMINARIUM w Nagoya
UNIWERSYTET NANZAN
w Nagoya
Każdego roku studenci
wystawiają na
uniwersyteckim dziedzińcu
Pasję
SZKOŁY ŚREDNIE
Bożonarodzeniowe nabożeństwo
SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
PRZEDSZKOLA
PARAFIE
Katedra w Nagasaki
Oura Tenshu Do w Nagasaki
KATECHEZA
曜日
時間
講座名
担当
場所
備
考
10:30
入門講座
エディ神父
ミティング室②
カトリック入門・洗礼準備含
19:00
入門講座
エディ神父
ミティング室②
カトリック入門・洗礼準備含
10:45
聖書研修会
ボクダン神父
教会会議室
19:30
聖書研究
エディ神父
ミティング室②
19:00
聖書と教理
ボクダン神父
司祭事務室
カトリック入門・洗礼準備含
10:30
入門講座
エディ神父
ミティング室②
カトリック入門・洗礼準備含
第3木曜日休み
19:30
聖書の集い
ボクダン神父
司祭事務室
分かち合い・祈り
10:30
入門講座
ボクダン神父
司祭事務室
カトリック入門・洗礼準備含
19:30
結婚講座
チーム
教会会議室
より豊かな結婚を目指して
14:30
入門講座
ボクダン神父
司祭事務室
カトリック入門・洗礼準備含
第4土曜日休み
火
水
「神と共にある人生の旅」に基づいて
マタイによる福音
木
金
土
世界の創造
1.
天地の創造 (創世記1,1-25)
世界は神によって創造されたもの
創造された全てのもの(被造物)は、神によって良しとされた。(世界が良いもの(善)ですが完全ではない)
神がこの世界を良いものとして創造されたという聖書の教えを本当に
信じるために、私たちが毎日のように体験している苦しみや悪が、な
ぜこの世に存在しているかという問いをかけて、その答えを見つけな
ければなりません。
2.
人間の創造 (創1,26-31 と 創2,4-25)
人間は神にかたどって、神に似せて造られたもの
知性 (道具、計画、真)
自由意志 (愛、善、罪、悪)
不死(不滅)の魂 (霊的次元、美、聖)
人間が神にかたどって創造されたのは、神の命に預かるため、そうして最終的に神と一致するためです。神
と一つになることこそ、人間の創造の目的であり、人間にとって最高の幸福の状態です。
人間の使命
•創造主との協力(創造の完成のため)(創1,28;2,15)
•愛の道 - 「人が独りでいるのは良くない」(創2,18)「二人は一体となる」(創2,25)
3.
原罪
4.
カインとアベル(最初の殺人)-
神はカインを守る(創4,15)
5.
洪水 (創6,1-9,28)
•神の祝福と契約 (創9,1-17)
(創3,1-24)
神の言葉を疑って、悪にまける(だまされる)
私たちは、神との親しくない関係に生まれてきて、神に信頼することは難しい
悪に打ち勝つ約束(創3,15)救いの計画
創4,1-26
6. バベルの塔 (創11,1-9)
神に頼らない生き方(神を無視し、自分の力に頼る)とその結果(不一致)
CHRZEST
SZKÓŁKA NIEDZIELNA
PIERWSZA KOMUNIA
中高生会
CHUKOSEIKAI
BIERZMOWANIE
成人式
SEIJINSHIKI
Czyli, tradycyjne błogosławieństwo 21-latków
ŚLUBY
Śluby w kościołach
chrześcijańskich ciągle cieszą
się dużą popularnością wśród
niechrześcijan.
Prywatne Pałace Ślubów do złudzenia przypominają kościoły
POGRZEBY
七五三
SHICHIGOSAN
Błogosławieństwo dzieci.
敬老の日
KEIRO NO HI
DZIEŃ SZACUNKU DLA STARSZYCH
BAZAR,
CZYLI PARAFIALNY FESTYN
Spotkania przy rozmaitych okazjach
INKULTURACJA
花見
HANAMI
祭り MATSURI - festiwale
お盆 OBON
ŚWIĘTO ZMARŁYCH
Dzieci mają obowiązek
Nabyć ołtarz dla zmarłych
rodziców.
Przed Świętem Zmarłych, duchy zmarłych
przodków przybywają na zwierzętach
zrobionych z różnych warzyw.
Rodzina spożywa posiłek
razem z duchami zmarłych przodków.
お正月 OSHOGATSU NOWY ROK
AKI - JESIEŃ